Defibrillator

De defibrillator, niet alleen voor noodgevallen!


Hartstilstand is niet te voorkomen, kan het op elk moment, zelfs bij patiënten die lijken in goede staat en niet aanwezig a priori geen hartprobleem. De snelheid waarmee de eerste hulp wordt verleend is cruciaal in overleving. Helaas kan opluchting zelden bereikt de plaats van het ongeval in een periode van tijd kort genoeg om te zorgen voor de overlevingskansen. Hoewel velen denken dat ze machteloos tegen een persoon met een hartstilstand, het is niet zo! Ten eerste kan reanimatie worden geleerd en kan al wonderen doen voor een persoon uit, kan iedereen de moeite om te trainen voor het te nemen. Dan, in tegenstelling tot wat velen denken, vandaag de defibrillator is een medisch apparaat dat door ieder van ons in een crisis kan worden gebruikt! Gezien de levensverwachting die het biedt aan een slachtoffer, de belangstelling is enorm zien het plaatsen van defibrillatoren in openbare plaatsen, restaurants, fitnesscentra, winkelcentra en andere plaatsen van de passage.

Newsletter